Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm tư vấn du học

Thông báo

Chương trình dự bị tiếng Czech bậc Cử nhân, Cao học tại Đại học kỹ thuật Ostrava

Chương trình dự bị tiếng Czech bậc Cử nhân, Cao học tại Đại học kỹ thuật Ostrava

Chương trình dự bị tiếng Czech bậc Cử nhân, Thạc sỷ tại Đại học kỹ thuật Ostrava nhằm giúp SInh viên trang bị kiến thức về ngôn ngữ nhằm có thể đáp ứng đầu vào bậc Master tại hệ thống các trường công lập cộng hòa Czech

Chương trình dự bị Tiếng Anh tại các Đại học công lập Czech Republic

Chương trình dự bị Tiếng Anh tại các Đại học công lập Czech Republic

Chương trình dành cho sinh viên chưa đủ điều kiện năng lực ngoại ngữ đầu vào tiếng Anh cho các chương trình thạc sỹ tại Châu Âu

Chương trình Cử nhân, Cao học và Nghiên cứu sinh tại Đại học Tomas Bata - Czech Republic

Chương trình Cử nhân, Cao học và Nghiên cứu sinh tại Đại học Tomas Bata - Czech Republic

Chương trình Cử nhân, Cao học, Nghiên cứu sinh bằng tiếng Anh tại Khoa FAME thuộc đại học Tomas Bata, cộng hòa Czech.

1 2 > >>